ITEM METADATA RECORD
Title: Boekgeschiedenis in Vlaanderen: nieuwe instrumenten en benaderingen
Editors: Delsaerdt, Pierre
De Vlieger-De Wilde, Koen
Issue Date: 2004
Publisher: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Conference: Boekgeschiedenis in Vlaanderen: nieuwe instrumenten en benaderingen date:28 November 2003
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.