ITEM METADATA RECORD
Title: De schoonheid van Japhet in de tenten van Sjem. Bijbelse wijsheid en wijsgerige reflectie
Authors: Anckaert, Luc # ×
Issue Date: Oct-2001
Publisher: Stichting Informatie Filosofie
Series Title: Filosofie vol:11 issue:5 pages:35-37
Abstract: In de tekst wordt de vraag behandeld of het vertaalparadigma geschikt is om de verhouding tussen de bijbelse wijsheid en de wijsgerige rationaliteit te begrijpen.
ISSN: 0925-9449
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
filosofie.tiffull text Published 223KbTIFFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.