ITEM METADATA RECORD
Title: Orthopedische aandoeningen bij kinderen
Authors: Moens, Pierre ×
Fabry, G. #
Issue Date: 1998
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:54 issue:17 pages:1165-1172
Abstract: In dit artikel worden de meest voorkomende aandoeningen van kinderorthopedie (voeten, onderste ledematen, heupen, wervelkolom) beschreven. De diagnosestelling en de tegenwoordig gebruikte behandelingen worden kort uitgelegd. Onderscheid dient gemaakt te worden tussen normale ontwikkelingspatronen en afwijkingen (bijvoorbeeld O-benen en ziekte van Blount), eveneens tussen structurele aandoeningen en houdingsgebonden problemen (bijvoorbeeld in het kader van rugafwijkingen). Een goede anamnese (bij kleine kinderen heteroanamnese), een volledig klinisch onderzoek (ter uitsluiting van syndroom) en röntgenopnamen leiden meestal tot een diagnose.
De nadruk wordt ook gelegd op het nut van een vroegtijdige diagnose die gelegenheid geeft tot vroegtijdige behandeling en betere prognose op lange termijn (bijvoorbeeld epifysiolyse van de heupkop of congenitale heupluxatie).
Bij een groot aantal problemen is een conservatieve houding aangewezen en de rol van de geneesheer bestaat er meestal in de ouders gerust te stellen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.