ITEM METADATA RECORD
Title: Sterven en dood
Authors: Anckaert, Luc
Issue Date: 2008
Publisher: Averbode/Kok
Host Document: Al de dagen van ons leven. Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw pages:283-315
Article number: 12
Abstract: Achtereenvolgens worden besproken: de vele gezichten van de dood, de pijn bij het afscheid nemen, medische zorg bij het sterven, leven na de dood, verrijzenis, gebed met stervenden, afscheidsrituelen, rouw.
ISBN: 978-90-317-2655-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.