ITEM METADATA RECORD
Title: Al de dagen van ons leven. Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw
Editors: Anckaert, Luc
Demaré, Stijn
Janssen, Kolet
Jonkers, Rebecca
Seghers, Eric
Van den Bossche, Stijn
Vansweevelt, Peter
Issue Date: 2008
Publisher: Averbode/Kok
Abstract: "Al de dagen van ons leven" is reeds decennia lang een betrouwbare gids voor moeders en vaders, jong- en langgehuwden, dochters en zoons, grootouders en kinderen. Kortom, voor iedereen, want elke mens heeft familiebanden. Het boek geeft inspiratie bij de hoogtepunten van het leven - van geboorte tot overlijden. Maar je kunt er ook elke dag in lezen en meegaan met de maanden en de seizoenen.
ISBN: 978-90-317-2655-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.