ITEM METADATA RECORD
Title: Ziekte van Legg-Calvé-Perthes
Authors: Fabry, G. ×
Moens, Pierre #
Issue Date: 2004
Series Title: Journal du Pédiatre Belge vol:6 issue:2 pages:125-128
Abstract: Alhoewel de ziekte van Legg-Calvé-Perthes reeds in 1910 werd beschreven , bevat de aandoening nog vele onbekenden. De etiologie is nog steeds niet goed gekend. Voor de beeldvorming steunen we vooral op de gewone radiografie, met de meest gebruikte classificaties. Een belangrijk bijkomend hulpmiddel is de scintigrafie in de vorm van een vergrotingsbeeld van de heup, waarop de evolutie van de vascularisatie te volgen is. Gezien de prognostische waarde hiervan, gebruiken we dit middel vooral om onze behandeling te bepalen. De behandeling beoogt vooral een goede congruentie van de heup, die we in onze dienst vooral door een shelfarthroplastie trachten te bekomen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.