ITEM METADATA RECORD
Title: Prenatale diagnose van congenitale toxoplasmose: rol van PCR op amnionvocht
Authors: Geerts, Inge
Van Ranst, Marc
Lagrou, Katrien # ×
Issue Date: 2008
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:64 issue:18 pages:920-926
Abstract: Een foetale Toxoplasma gondii-infectie kan ernstige en soms laattijdige symptomen veroorzaken bij het kind.
Het nut van prenatale screening van zwangeren en de doeltreffendheid van prenatale behandeling voor
congenitale toxoplasmose blijven omstreden. In vergelijking met conventionele prenatale technieken zoals
muisinoculatie en celkweek van amnionvocht of foetaal bloed, evenals de opsporing van specifieke immunoglobulinen
in foetaal bloed, blijkt de polymerasekettingreactie (PCR) op amnionvocht de beste performantie
te hebben als prenatale test voor congenitale toxoplasmose.
Om een betrouwbaar PCR-resultaat te verkrijgen, dient amniocentese te worden uitgevoerd na 18 zwangerschapsweken
en minstens 4 weken na de maternale infectie. De sensitiviteit van de PCR en de „likelihood
ratio” voor een positief PCR-resultaat veranderen significant met het tijdstip van maternale seroconversie.
Een negatief PCR-resultaat kan echter een congenitale infectie niet met zekerheid uitsluiten. Door combinatie
van verschillende prenatale technieken wordt een betere performantie verkregen. Ultrasonografisch onderzoek
tijdens de zwangerschap en serologische follow-up na de geboorte blijven heel belangrijk. Parasietenconcentraties,
bepaald met een kwantitatieve PCR, zijn gerelateerd met de uitkomst van de besmette foetussen.
De prognostische waarde van kwantitatieve PCR-resultaten vergt echter nog verder onderzoek. In vergelijking
met de conventionele technieken is PCR op amnionvocht momenteel de gevoeligste en snelste diagnostische
test voor congenitale toxoplasmose.
ISSN: 0371-683X
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Clinical Bacteriology and Mycology
Laboratory of Clinical and Epidemiological Virology (Rega Institute)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.