ITEM METADATA RECORD
Title: De joodse connectie. Negentiende-eeuwse Nederlandse vertalingen van Poolse literatuur (1825-1900)
Authors: Van Heuckelom, Kris #
Issue Date: 2008
Conference: Nederlands-Vlaamse Slavistendagen edition:5 location:Universiteit Gent date:16-18 April 2008
Abstract: Uit bibliografisch onderzoek (Pieters et al. 1977) blijkt dat de productie van literaire vertalingen uit het Pools naar het Nederlands pas goed op gang komt bij het begin van de twintigste eeuw, met de groeiende internationale interesse voor het werk van (de latere Nobelprijswinnaar) Henryk Sienkiewicz als belangrijkste katalysator. In de negentiende eeuw daarentegen zijn er slechts een achttal vertalingen uit het Pools verschenen. Wat in dat beperkte corpus opvalt, is dat een aanzienlijk aantal van die vertalingen betrekking hebben op joodse problematiek, en met name het spanningsveld tussen assimilatie/emancipatie en isolatie dat de joodse gemeenschap sinds eind 18de eeuw in zijn greep hield. Doel van deze bijdrage is te onderzoeken welke intra- en extraliteraire mechanismen (katalysatoren en filters) een invloed hebben gehad op de markante kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van het corpus negentiende-eeuwse Nederlandse vertalingen van Poolse literatuur.
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Slavonic and East European Studies, Leuven (-)
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
De joodse connectie.ppsPresentation Submitted 3870KbMicrosoft PowerpointView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.