ITEM METADATA RECORD
Title: Het van Reynegom-getijdenboek. Miserere mei deus - Heb medelijden met mij God. Schenking van Barones Monique della Faille d’Huysse, ter nagedachtenis aan haar moeder, Barones Alix van Reynegom de Buzet (Koninklijke Bibliotheek van België, ms. IV 1293. Brussel (?), tweede kwart 15de eeuw)
Authors: Dekeyzer, Brigitte
Contributors: As-Vijvers, Anne Margreet W.
Issue Date: 2005
Publisher: Koning Boudewijnstichting
ISBN: 90-5130-515-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Tutorial services, Faculty of Arts, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.