ITEM METADATA RECORD
Title: Poeci czy malarze? Kultura werbalna i wizualna jako składniki tożsamości Polaków, Belgów i Holendrów (w ujęciu porównawczym)
Authors: Van Heuckelom, Kris #
Issue Date: 2005
Publisher: Impuls
Host Document: Wielokulturowosc - miedzykulturowosc obszarami edukacyjnych odniesien pages:517-528
Conference: Europejska wspólnota narodów. Edukacja międzykulturowa na przestrzeni wieków XIX-XXI location:Wrocław date:2 December 2004
ISBN: 9788373086326
Publication status: published
KU Leuven publication type: IC
Appears in Collections:Slavonic and East European Studies, Leuven
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.