ITEM METADATA RECORD
Title: Overbodige BE-NE-LUXE?
Authors: Vidal, Maarten # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Kluwer
Series Title: De juristenkrant: een actuele kijk op het recht issue:180 pages:4
Abstract: Op 17 juni 2008 ondertekenden de hoogste regeringsverantwoordelijken uit België, Nederland en Luxemburg - wat ons land betreft traditiegetrouw met een uitgebreide delegatie van federale en deelstaatministers - in Den Haag het nieuwe verdrag tot instelling van een Benelux Unie. Die unie zal, wanneer het verdrag binnen een jaar in werking is getreden, de bestaande vijftigjarige Benelux Economische Unie vervangen, die op zijn beurt al de opvolger is van de Benelux Douane-Unie uit 1944. Het nakende aflopen van de oorspronkelijke termijn van vijftig jaar van deze Benelux Economische Unie was de concrete aanleiding, maar niet de enige reden, voor het sluiten van dit nieuwe verdrag.
ISSN: 1374-3538
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for International Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.