ITEM METADATA RECORD
Title: De impact van het netwerk
Authors: Vancauwenberghe, Glenn * ×
Schollen, Theo * #
Issue Date: Dec-2008
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:13 issue:4 pages:33-39
Abstract: De ontwikkeling van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ) wordt door velen aanzien als hét succesverhaal op vlak van e-government in België. Dat de ontwikkeling en de aanpak van de Kruispuntbank reeds meermaals beschreven werd, wijst alvast op het succesvolle karakter ervan.
Een zijde van het verhaal die voorlopig nog veelal onderbelicht is gebleven, is de concrete impact op de aangesloten organisaties. In deze tekst brengen we daarom het verhaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), als één van de instellingen die deel uitmaken van het netwerk van de KSZ. Vertrekkende vanuit de opdrachten van de RVA, gaan we na hoe een aantal van deze opdrachten drastisch veranderd zijn door het bestaan van de Kruispuntbank. Ook de relatie met de burger, de bedrijven en de andere instellingen van de sociale zekerheid onderging een ware metamorfose.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.