ITEM METADATA RECORD
Title: Prestaties van de elektronische overheid: een inleidende verkenning
Authors: Vancauwenberghe, Glenn * ×
Luts, Maarten * #
Issue Date: Dec-2008
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:13 issue:4 pages:18-23
Abstract: Het relatief jonge karakter van het fenomeen e-government maakt dat er ook met het meten van de prestaties van de elektronische overheid nog maar weinig ervaring is. Zowel vanuit de praktijk als vanuit wetenschappelijke hoek is de aandacht voor het evalueren van e-government vooralsnog
zeer beperkt. Als gevolg hiervan bestaan er nauwelijks theorieën en modellen over deze thematiek. Hoewel publieke organisaties steeds meer overtuigd raken van het belang van
prestatiemetingen op vlak van e-government, zonder modellen of methodieken hebben ze geen basis bij het opzetten van zulke metingen. In deze tekst trachten we daarom om dit gebrek enigszins weg te werken. Vertrekkend vanuit een algemeen kader voor het meten van prestaties
binnen de overheid, bespreken we vervolgens een aantal e-government specifieke modellen: de eGovernment value chain, de E-government business case en het eGEP Measurement Framework. De combinatie van deze drie visies biedt alvast een goede aanzet tot het meten en evalueren van
e-government.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.