ITEM METADATA RECORD
Title: Behandeling van secundaire arthrose van het tibiotalaire gewricht bij reumatoïde arthritis
Authors: Matricali, Giovanni # ×
Issue Date: 2004
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Ortho-Rheumato vol:2 issue:6 pages:133-135
Abstract: Secundaire artrose van de enkel bij RA komt minder frequent voor dan deze thv. de heup, knie of voorvoet. Wanneer behandeling noodzakelijk is dient eerst een conservatieve therapie ingesteld te worden. Medicamenteuze optimalisatie en aangepast orthopedisch schoeisel zijn hierbij de belangrijkste maatregelen. Zo deze onvoldoende soelaas brengen is chirurgische interventie gewenst. De oudste techniek is de artrodese die virtueel in alle omstandigheden uitvoerbaar is. Het resultaat is betrouwbaar en duurzaam. Zowel de korte als de langetermijnresultaten worden echter gekenmerkt door een relatief hoge frequentie aan specifieke complicaties. Vooral het verlies aan beweeglijkheid kan op lange termijn voor problemen zorgen bij RA-patiënten met een bilaterale verstijving van de gehele enkel-achtervoet regio. Het plaatsen van een enkelprothese voorkomt dit probleem in theorie en de huidige generatie van prothesemodellen toont veelbelovende kortetermijnresultaten. Langetermijnresultaten zijn echter nog niet beschikbaar, evenals vergelijkende studies tussen artrodese en prothese. Tevens is het plaatsen van een prothese niet in alle gevallen mogelijk. De beslissing tot welke ingreep wordt overgegaan dient daarom in nauwe samenspraak met de patient genomen te worden.
ISSN: 1379-8928
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.