ITEM METADATA RECORD
Title: Vormafwijkingen van de voet: niet steeds onschuldig
Authors: Matricali, Giovanni # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Vlaamse Diabetes Vereniging
Series Title: Diabetes Info vol:48 issue:6 pages:20-21
Abstract: Zoals reeds enkele keren in dit nummer van Diabetes Info benadrukt, hebben diabeten met een verminderde gevoeligheid of een verminderde doorbloeding van de voeten een sterk verhoogde kans op het ontwikkelen van voetwonden en alle problemen die daaruit kunnen volgen, zoals infecties en zelfs amputaties. Het tijdig voorkomen dat deze wonden zich kunnen ontwikkelen is dan ook heel belangrijk.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.