ITEM METADATA RECORD
Title: Verborgen diepte. Zorgen voor de spiritualiteit van ouderen met dementie
Authors: De Clercq, Heidi
Fivez, Bart
Vandenhoeck, Anne
Issue Date: 2008
Publisher: Davidsfonds
Abstract: Het aantal dementerende ouderen in Vlaanderen neemt toe. Dat vraagt om gespecialiseerde zorg. Ook pastorale zorg in de woon- en zorgcentra moet afgestemd zijn op de fase van dementie en de spirituele noden en behoeften van ouderen met dementie. Het boek biedt een grondige reflectie op pastor zijn en pastorale zorg binnen de context van een woon- en zorcentrum, maar ziet de zorg voor de spirituele dimensie ook als een taak voor iedere zorgverlener. Tevens bevat het boek concrete werkvormen en praktijkvoorbeelden.
ISBN: 9789058265593
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
g verborgen diepte.pdf Published 112KbAdobe PDFView/Open
Verborgen diepte zorgen voor de spiritualiteit van ouderen met dementie.pdf Published 165519KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.