ITEM METADATA RECORD
Title: Invloed van klimaatverandering in Vlaanderen
Authors: Willems, Patrick ×
Verwaest, Toon
Vanneuville, Wouter
Berlamont, Jean
Monbaliu, Jaak #
Issue Date: Dec-2008
Publisher: Publicarto N.V.
Series Title: Het ingenieursblad vol:11-12 pages:28-33
Abstract: Tijdens het congres “Water en Klimaatverandering” op 14 en 15 oktober 2008 in Antwerpen werden concrete resultaten
gepresenteerd over de invloed van klimaatverandering op hydrologische en hydraulische extremen (hoog- en laagwater)
langs Vlaamse rivieren en langs de kust.
Ze zijn gebaseerd op de tussentijdse resultaten van drie lopende onderzoeksprojecten voor de Federale en Vlaamse
Overheid. Voorliggend artikel geeft een samenvattend
overzicht van de bevindingen.
ISSN: 0020-1235
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Civil Engineering - miscellaneous
Hydraulics Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.