ITEM METADATA RECORD
Title: De informatisering van de kankerregistratie in België
Authors: Verhenneman, Griet ×
Van Gossum, Kirsten #
Issue Date: Dec-2008
Series Title: Computerrecht: tijdschrift voor informatica, telecommunicatie en recht issue:6 pages:275-284
Abstract: Door de informatisering van de gezondheidszorg in het algemeen en de Belgische kankerregistratie in het bijzonder, wordt het voor de zorgverstrekkers niet alleen steeds makkelijker om over de gezondheidsgegevens van hun eigen patiënten te beschikken, maar zullen zij via gestructureerde gegevensverzameling ook sneller inzichten verwerven in bepaalde ziektebeelden zoals kanker. Zowel het preventieve als het wetenschappelijke luik van de gezondheidszorg winnen hierdoor aan belang. Naarmate het eHealth landschap zich verder ontwikkelt en nieuwe initiatieven zoals de Web Based Cancer Registration zich verder uitrollen, duiken er twee vragen op. Ten eerste moet bekeken worden hoe deze nieuwe initiatieven zich kunnen integreren in het steeds evoluerende eHealth kader. Ten tweede stelt zich de vraag onder welke voorwaarden de geregistreerde gegevens “hergebruikt” mogen worden met het oog op de ontwikkeling van een beter preventiebeleid en in het kader van medisch wetenschappelijke doeleinden. De vraag stelt zich met andere woorden hoe behandeling en preventie hand in hand kunnen gaan zonder daarbij afbreuk te doen aan de privacy van de patiënt.
ISSN: 0771-7784
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.