ITEM METADATA RECORD
Title: De lichtheid van het opvoeden: Een oefening in kijken, lezen en denken
Editors: Masschelein, Jan
Issue Date: 2008
Publisher: Lannoo Campus
Abstract: Bij het schrijven van dit boek werden de auteurs geïnspireerd door de Belgische film 'Le Fils' (2002) van de gebroeders Dardenne. Deze film doet meer dan een indringend verhaal vertellen. Hij toont ons vooral wat de inzet vormt van het opvoeden en wat het betekent opvoeder te zijn. Hij laat zien dat het in de eerste plaats gaat om een bepaalde houding, een manier van doen, een ethos. De teksten in 'De lichtheid van het opvoeden' trachten dit zo precies mogelijk ter sprake te brengen. Daarbij gebruiken de auteurs woorden uit de pedagogische en wijsgerige traditie: aanvaarding, denken, aandacht, initiëren, spreken, werken, (zich) wenden, gastvrijheid, vertrouwen, gelijkheid en meesterschap. Het handboek biedt echter ook oefeningen om te werken aan een pedagogisch ethos. Op die manier helpt het zich voor te bereiden om juist te handelen.
ISBN: 978-90-209-7184-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Education, Culture and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.