ITEM METADATA RECORD
Title: Medicijnverslaving als testcase voor een vernieuwd maatschappelijk en ethisch omgaan met gezondheid en welzijn
Authors: Burggraeve, Roger
Issue Date: 1995
Publisher: LUCAS (Leuvense Universiteit - Caritas Catholica Vlaanderen - Samenwerkingsverband)
Host Document: Welzijn en gezondheid in 2002: Kiezen en/of delen (Referatenboek van het eerste lustrumcongres van LUCAS, 18 en 19 mei 1995 ) pages:D-2-2-1-DI-2-2-18
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.