ITEM METADATA RECORD
Title: Ongehuwd samenwonen en christelijk huwelijk als wederzijdse uitdaging. Een ethische en theologische reflectie in catechetisch perspectief
Authors: Burggraeve, Roger
Issue Date: 1995
Publisher: Acco
Host Document: Geloven als toekomst. Godsdienstpedagogische visies en bijdragen aangeboden aan Professor Jozef Bulckens bij zijn emeritaat pages:105-122
ISBN: 90-334-3344-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.