ITEM METADATA RECORD
Title: W²: Werk- en Welzijnstrajecten op maat. Een totaalconcept
Authors: Steenssens, Katrien
Sannen, Leen
Ory, G
Nicaise, Ides
Issue Date: 2008
Publisher: HIVA
Abstract: Volgens de administrateur-generaal van de VDAB, Fons Leroy, geraakt één op vijf langdurig werklozen niet aan werk zonder ondersteunende diensten van andere sectoren dan de VDAB. De situatie voor deze groep is dus niet uitzichtloos, maar ze vergt een integrale aanpak op maat van elk individu. De doelgroep omvat onder meer voortijdige schoolverlaters, ex-gedetineerden, personen met een psychische of psychiatrische problematiek en generatiearmen. In dit rapport wordt een totaalconcept ontworpen dat toelaat om arbeidsintegratie te verwezenlijken voor diegenen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Het label W² vertolkt de synergie tussen werk en welzijn. Een trajectbegeleiding die deze beide - ruim te interpreteren - domeinen bestrijkt, heeft een grotere kans op succes dan de som van afzonderlijke diensten.

Uiteraard zijn aan zo’n synergie een aantal randvoorwaarden verbonden. De trajecten zullen langer zijn dan de gangbare praktijk bij de VDAB. De werking focust niet alleen op de cliënt, maar op alle relevante actoren in het systeem (diensten, werkgevers, …). De finaliteit wordt verruimd van ‘formele tewerkstelling’ tot een waaier van alternatieve vormen van ‘actief burgerschap’. Tenslotte, de methodiek is inclusief, integraal, krachtgericht, participatief, gestructureerd en gecoördineerd.
ISBN: 978-90-5550-449-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration (-)
Education and Training
Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.