ITEM METADATA RECORD
Title: Leren voor vormingswerk: Concepten voor het faciliteren van leren
Authors: Cockx, Frank
Issue Date: 2007
Publisher: SoCiuS
Abstract: Met deze publicatie worden vormingswerkers ingeleid in het brede domein van het levenslang en levensbreed leren. Ze richt zich in eerste instantie tot de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Vlaanderen, maar ook tal van andere professionelen zoals animatoren, cultuurwerkers, jeugdwerkers, trainers, opleiders enz. vinden er aanwijzingen in terug om hun professioneel handelen te verbeteren. Er wordt ingezoomd op het ontwerpen van vormingsactiviteiten, de meest gangbare concepten van leren in de wetenschappelijke literatuur en er wordt stilgestaan bij drie handelingsperspectieven om het leren en leerprocessen professioneel te ondersteunen. 'Leren voor vormingswerk' bevat een compacte maar ongekende bron aan informatie voor al wie zich inlaat met de hedendaagse principes van permanente vorming en levenslang en levensbreed leren.
ISSN: 1780-3578
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.