ITEM METADATA RECORD
Title: Handel en wandel met een heilige: organisatie van en deelnemers aan de laatmiddeleeuwse Sint-Lievensprocessie vanuit de Gentse Sint-Baafsabdij naar Sint-Lievens-Houtem (tot 1540)
Authors: Trio, Paul # ×
Issue Date: 2007
Series Title: Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent. vol:nieuwe reeks 61 pages:83-104
ISSN: 0779-8482
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Arts, Campus Kulak Kortrijk
Medieval History, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.