ITEM METADATA RECORD
Title: Stoornis, beperking en arbeidssituatie na polschirurgie
Authors: De Smet, Luc ×
Degreef, Ilse #
Issue Date: 2008
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Ortho-Rheumato vol:6 issue:5 pages:135-138
Abstract: Het meten van het effect van een ziekte of letsel op de algemene gezondheid en de functionaliteit is een hoeksteen van de moderne geneeskunde. De stoornis is het 'meetbare' verlies dat door een anatomisch letsel of functiestoornis wordt veroorzaakt. Patiënten, artsen, verzekeringsmaatschappijen en de sociale zekerheid hebben eigen, zeer specifieke manieren om naar eenzelfde stoornis te kijken. In dit artikel belichten we de medische en maatschappelijke gevolgen van orthopedische ingrepen ter hoogte van de pols.
ISSN: 1379-8928
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.