ITEM METADATA RECORD
Title: Leven temidden van religieuze diversiteit en vreemdheid. een theologische hermeneutiek van het verhaal van Babel
Authors: Moyaert, Marianne # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:18 pages:25-53
Abstract: In dit artikel analyseer ik eerst de cultureel-linguïstische religietheorie en haar impact op de interreligieuze dialoog. Ik toon aan hoe deze religietheorie interreligieuze verschillen uitvergroot met als uitkomst de bevestiging van de babelse vloek. Vervolgens, knoop ik aan bij het Bijbelse verhaal van Babel dat vertelt over de verspreiding van de volken, de verwarring van de taal en het ontstaan van de culturele diversiteit. Ik lees het verhaal van Babel tweemaal. De eerste keer volg ik de klassieke hermeneutiek. De tweede keer, sluit ik aan bij de recente exegese en plaats ik het klassieke schema van menselijke hoogmoed en diversiteit als straf van Godswege onder kritiek. Tot slot, keer ik terug naar de theologische reflectie over de religieuze pluraliteit en onderzoek ik wat de nieuwe lezing van Babel met het oog op de interreligieuze dialoog leert.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Leven temidden van religieuze diversiteit.pdf Published 377KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.