ITEM METADATA RECORD
Title: De kerk en de joden: onoplosbare paradox of onvoltooid verhaal?
Authors: Moyaert, Marianne ×
Pollefeyt, Didier #
Issue Date: 2008
Series Title: Tijdschrift voor theologie vol:48 issue:4 pages:389-402
Abstract: In dit artikel onderzoeken de auteurs hoe de katholieke Kerk haar relatie met Israël na Nostra Aetate verder ontwikkelde en trachtte om het vervangingsdenken te overwinnen. Hun aandacht gaat in het bijzonder uit naar het werk van kardinaal Joseph Ratzinger, nu paus Benedictus XVI. In zijn boek ‘Many Religions – One Covenant. Israel, the Church, and the World’ denkt Ratzinger de verhouding tussen Israël en de Kerk in termen van ‘voltooiing.’ De Kerk vervangt Israël niet in Gods heilsplan, maar belijdt dat Gods openbaring aan het joodse volk overschreden en voltooid wordt in Christus.
De auteurs tonen ten eerste aan hoe het voltooiingsdenken uitmondt in een soort paradox. Enerzijds stelt het voltooiingsdenken dat het eerste verbond nooit herroepen is, anderzijds wordt voortdurend gesuggereerd dat het eerste verbond slechts een voorbereidende functie heeft op het nieuwe verbond dat God in Christus maakt. In ‘Many Religions – One Covenant.’ erkent Ratzinger deze paradoxale theologische situatie niet enkel, maar aanvaardt hij die ook als gelovige en theoloog. Volgens Ratzinger is deze paradox onoplosbaar.
In deze bijdrage leggen de auteurs uit dat deze paradoxale situatie niet onproblematisch is: het voltooiingsdenken blijft verwant aan het vervangingsdenken. De reden hiervoor is dat het voltooiingsdenken het moeilijk heeft om de intrinsieke – en dus blijvende – waarde en betekenis van het jodendom te erkennen. Waarin kan toch de ‘blijvende betekenis van het eerste verbond bestaan als er een meer volkomen tweede verbond bestaat?
De auteurs tonen vervolgens ook aan dat deze theologische paradox de joods-christelijke dialoog in toenemende mate onder druk zet. Ze doen dit door in te zoomen op de recente controverse rond het nieuwe Goede Vrijdaggebed dat paus Benedictus XVI in 2008 instelde. Deze controverse is de uitkomst en uitdrukking van de onduidelijke, want niet uitgeklaarde theologische waardering van Israël in Gods heilsplan.
ISSN: 0168-9959
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.