ITEM METADATA RECORD
Title: Blijf voetproblemen een stapje voor
Authors: Deschamps, Kevin ×
Matricali, Giovanni
Flour, Maria
Theunissen, M. #
Issue Date: 2008
Publisher: Vlaamse Diabetes Vereniging
Series Title: Diabetes Info vol:51e jaargang issue:5 pages:19-21
Abstract: Naast de typische acute complicaties van diabetes (hypo- en hyperglycemie) zijn er de gekende chronische verwikkelingen van zenuwen en bloedvaten. Een specifiek probleem dat vooral veroorzaakt wordt door deze complicaties in de diabetesvoet. Voetcomplicaties hypothekeren het dagelijks functioneren bij mensen met diabetes. Specifieke maatregelen zoals adequate voethygiëne en controle zijn dan ook van primair belang in het voorkomen van deze problemen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
Laboratory of Dermatology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.