ITEM METADATA RECORD
Title: Een bijbelse vredesethiek volstaat niet. Op zoek naar de eigen aard van de ethische uitspraken in de Schrift
Authors: Burggraeve, Roger
Issue Date: 1986
Publisher: Acco - Vlaamse Bijbelstichting
Host Document: Bijbel en vrede. Teksten van het Colloquium van Pax Christi Vlaanderen ‘Kunnen we met de bijbel alle kanten uit in het vredeswerk?’ (23 oktober 1985) pages:11-54
ISBN: 90-334-1374-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.