ITEM METADATA RECORD
Title: Stedenbouwkundige aspecten. Verwoesting als motor voor de beheersing van de stedelijke ruimte in de Zuidelijke Nederlanden tot in de achttiende eeuw
Authors: De Jonge, Krista #
Issue Date: 1999
Publisher: Gemeentekrediet
Host Document: Destruction et reconstruction de villes, du Moyen Age à nos jours/Verwoesting en wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden. Actes/Handelingen pages:385-409
Conference: 18de internationaal symposium van het Gemeentekrediet edition:18 location:Spa date:10-12 September 1996
Description: Pro Civitate. Historische uitgaven, series in-8°, vol. 100
ISBN: 2-87193-261-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IC
Appears in Collections:Department of Architecture - miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.