ITEM METADATA RECORD
Title: De rechtspersoon als strafbare dader: een grondige analyse van tien jaar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer (deel 1)
Other Titles: Tien jaar strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen (deel 1)
Authors: Van Dyck, Silvia ×
Franssen, Vanessa #
Issue Date: 31-Dec-2008
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:8 pages:599-654
Abstract: Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen: toepassingsgebied ratione personae, toerekening (materieel, moreel, wettelijk, temporeel) en delegatie, verhouding met strafrechtelijke verantwoordelijkheid natuurlijke personen, rechtspersoon in het strafproces en bestraffing.
ISSN: 0775-3969
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.