ITEM METADATA RECORD
Title: Samenhang tussen het 'algemene plan' en de diverse deelrestauraties. Bouwhistorisch onderzoek voor en tijdens de restauratie. Het Hôtel Van Eetvelde en het Horta Museum van Victor Horta als case studies
Authors: Van der Wee, Barbara #
Issue Date: 1999
Conference: Symposium 20 jaar Restauratie 1979-1999 Academie Beeldende Kunsten Anderlecht date:17-18-19 september 1999
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Department of Architecture - miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.