ITEM METADATA RECORD
Title: Sen's capabiliteiten methode
Authors: De Blander, Rembert # ×
Issue Date: Mar-2008
Publisher: Stichting Maanschrift Economie
Series Title: Kwartaalschrift economie vol:5 issue:1 pages:47-70
Abstract: In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de recente ontwikkelingen binnen het kader van Sen's capabiliteitentheorie. Sen biedt een perspectief op welzijn, geconceptualiseerd als het hebben van keuzes en mogelijkheden, dat noch inkomen, noch levensstandaard centraal stelt. Deze laatste worden binnen Sen's perspectief immers als louter instrumenteel beschouwd voor het bereiken van die mogelijkheden. In dit artikel exploreren we de theoretische mogelijkheden en beperkingen van deze aanpak, alsook haar praktische toepasbaarheid.
ISSN: 1573-6202
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Center of Econometrics, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
DeBlan08.pdfMain article Published 405KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.