ITEM METADATA RECORD
Title: De vergadering van de "Generaliteit der Kasselrijen, Landen en Ambachten van Vlaanderen" in de 18de eeuw: speurtocht naar het archief van een overlegorgaan
Authors: Janssens, Gustave
Issue Date: 1993
Publisher: RUG. Vakgroep Nieuwe Geschiedenis
Host Document: Beleid en bestuur in de Oude Nederlanden pages:217-223
ISBN: 90-801514-1-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.