ITEM METADATA RECORD
Title: Bepalen van de opportuniteit van het gebruik van de interRAI Acute Care in de geriatrische en niet-geriatrische diensten binnen het kader van de implementatie van het geriatrisch zorgprogramma. Eindrapport in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Brussel, België)
Authors: Milisen, Koen
Moons, Philip
Flamaing, Johan
Wellens, Nathalie
Deschodt, Mieke
Van Craen, K
Gosset, G
Petermans, J
Heyden, I
Collard, J
Londot, A
Schumacher, I
Menozzi, C
Filée, D
Boman, X
Issue Date: Jul-2008
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
Gerontology and Geriatrics
Nursing and Health Care Management Teaching Methodology and Practicals

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.