ITEM METADATA RECORD
Title: - K.B. van 18 november 2002 houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restauratiebedrijf en vrijetijdsbesteding van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 WHPC
Authors: Terryn, Evelyne # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Larcier
Series Title: Consumentenrecht / Droit de la Consommation issue:59 pages:89-90
ISSN: 1370-6888
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.