ITEM METADATA RECORD
Title: Het Leuvense parket waakt over uw veiligheid in het verkeer, maar wie waakt er over uw fundamentele rechten? De preventieve afgifte van het rijbewijs
Authors: Franssen, Vanessa # ×
Issue Date: Jun-2007
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:2006-07 pages:1622-1635
Abstract: Rijongeschiktheid, preventieve intrekking rijbewijs, gebrek aan rechtsgrond, proceswaarborgen
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.