ITEM METADATA RECORD
Title: "Leert haar prachten hier verachten". Adriaen Poirters' emblematische draaibank-allegorie als inzet in de strijd tegen de "Ydelheyt des werelts" (1645)
Authors: Van Vaeck, Marc
Issue Date: 2008
Publisher: Peeters
Host Document: Hout in boeken, houten boeken en de "fraaye konst van houtdraayen" pages:231-247
ISBN: 978-90-429-2057-6
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Dutch Literature @ Leuven (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.