ITEM METADATA RECORD
Title: De invloed van vijftig jaar Europa op het handelsrecht
Authors: Terryn, Evelyne
Issue Date: 2009
Publisher: Iuris Scripta Historica. Koninklijk academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten
Host Document: Tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel: een terugblik pages:162-201
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.