ITEM METADATA RECORD
Title: Burgers en het Vlaams milieubeleid: Trendsettende voorbeelden
Authors: Vandenabeele, Joke
Goorden, Lieve
Issue Date: 2004
Publisher: Steunpunt voor Milieubeleidswetenschappen
Abstract: Overheden zijn vandaag aan de slag en opereren steeds meer in wat genoemd wordt een interactieve omgeving met diverse partners. Ook burgers worden hierbij meer als gesprekspartner erkend. Waar bij klassieke vormen van inspraak de discussie in het teken staat van ‘de overheid informeert en overtuigt de burger’, zien we in allerlei praktijken nu ook de omgekeerde beweging. Dit is een overheid die het gesprek aangaat met burgers en zich daarbij laat overtuigen door de bezorgdheden, overwegingen en suggesties die daar naar voren worden gebracht. Via ‘een rondgang langs diverse initiatieven’ willen we de ervaringen van de Vlaamse overheid omtrent participatief milieubeleid met burgers in kaart brengen. In de analyse en de rapportering van deze ervaringen staat zeer duidelijk ‘het zoekproces’ centraal. Dit wil ten eerste zeggen dat er evenveel aandacht gaat naar de successen als naar de knelpunten en de ervaren belemmeringen. Dit wil ten tweede zeggen dat we de diversiteit aan gradaties en mogelijke invullingen van participatie, zoals deze in concrete praktijken vorm krijgen, naar voren willen halen. Een bijkomend aandachtspunt in onze analyse is de structurele omkadering en/of verankering van deze projecten in het Vlaamse milieubeleid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)
Educational Sciences Research Units (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
rapportvlacaseeind8.pdfmain document Published 507KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.