ITEM METADATA RECORD
Title: ABC van het participatief milieubeleid
Authors: Vandenabeele, Joke
Goorden, Lieve
Issue Date: May-2004
Publisher: Steunpunt voor Milieubeleidswetenschappen
Abstract: In voorliggende rapport wordt het specifieke van interactief milieubeleid met burgers naar voren gehaald. In een eerste deel schetsen we het begrippenkader dat werd ontwikkeld en de ervaringen die we tot nu toe binnen het Steunpunt in kaart brachten. In een tweede deel geven we een overzicht van de diverse keuzes die nodig zijn bij het ontwerpen van een participatief proces. Met het ‘begrippenkader’ en ‘ontwerpkader’ bij de hand lijsten we in een derde deel de onderzoeksvragen op die we in het kader van het Steunpunt verder willen opnemen. Het spreekt voor zich dat deze lijst aan vragen en aandachtspunten doorheen onze onderzoeksactiviteiten nog verder zal worden aangevuld. Een rode draad in deze nota is toch wel de nood aan nuance en het uitklaren van te leggen klemtonen in een domein dat zo vol is geraakt van intenties en pleidooien pro burgerparticipatie. Participatie van burgers aan het milieubeleid roept ongetwijfeld dilemma’s en spanningsvelden op die kunnen helpen in het aflijnen van de mogelijkheden en de grenzen van interactief milieubeleid. Als onderzoekster van het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen willen we via casestudies, het verder ontwikkelen van een begrippenkader en het mee opvolgen van experimenten een bijdrage leveren aan deze boeiende zoektocht. Theoretische precisering en empirische verfijning zijn hierbij onze sleutelwoorden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)
Educational Sciences Research Units (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ABC%20Participatief%20Milieubeleid.pdfMain document Published 269KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.