ITEM METADATA RECORD
Title: Op zoek naar de juiste maat voor participatie
Authors: Vandenabeele, Joke # ×
Issue Date: Sep-2005
Publisher: vzw WATER en Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
Series Title: Water issue:19 pages:60-64
Abstract: In deze bijdrage staat de participatie van burgers aan het milieubeleid centraal. Het is een actor die meer en meer diverse gezichten laat zien en veel meer dan vroeger een ‘eigen’ stem ontwikkelt in het milieu- en natuurdebat. Zowel op internationaal (vb. Agenda 21, Verdrag van Aarhus) als op Europees niveau (vb. richtlijn 2003/35/EG, Kaderrichtlijn Water) wordt participatie van burgers als een centrale richtlijn voor het milieubeleid naar voren geschoven. Centrale stelling van deze bijdrage is de nood aan het gericht inzetten van participatie en dit op basis van het zoeken naar de juiste maat (dosering) van participatie. Een onderscheid tussen een minimale (een actorenmatrix) en maximale invulling (een participatieplan) van participatie is hierbij van belang. Het invullen van een actorenmatrix is naar uitdaging te vergelijken met het in kaart brengen van de biotische en abiotische kenmerken van een gebied. Het gaat om het ontwikkelen van relevante indicatoren van het lokale netwerk in een gebied.Een participatieplan is op deze inventaris gebaseerd. Het is een stappenplan over wanneer in het planningsproces, welke actoren uit de uitgebreide actorenmatrix, op welke manier zullen gestimuleerd worden een bijdrage te leveren. Zowel ‘werkvormen’, ‘analysemethoden’ en ‘discussietechnieken’ kunnen hiertoe worden ingezet. Uit casestudies blijkt dat niet het ‘hoe’ van participatief milieubeleid het probleem stelt. Het is de vraag naar het ‘waarom’ die moeilijk te beantwoorden blijft.
Description: no ISSN
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)
Educational Sciences Research Units (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
WATER2005.pdfMain article Published 649KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.