ITEM METADATA RECORD
Title: Monitoring en preventief onderhoud - raakpunten met betonnen monumenten
Authors: Van Balen, Koenraad ×
Schueremans, Luc #
Issue Date: Nov-2008
Publisher: WTA-Nederland-Vlaanderen
Conference: WTA-Nl-Vl symposium location:Leuven date:14 November 2008
Abstract: In eerste instantie wordt toegelicht hoe erfgoedbehoud uitgaande van preventieve conservatie mogelijk is en wat daarvan de uitgangspunten zijn. Kernbegrippen daarbij zijn “preventieve conservatie”, “monitoring” en “onderhoudsplanning”. Vervolgens wordt gesteld dat in betonnen monumenten de functionele onderhoudsbenadering botst met de principes van erfgoedbehoud. Voor betonnen constructies wordt vervolgens nagegaan hoe de bewaringstoestand ervan kan worden gevolgd (monitoring) uitgaande van een aantal belangrijke kenmerken van het materiaal beton.
ISBN: 978-90-79216-03-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IC
Appears in Collections:Department of Civil Engineering - miscellaneous
Building Materials and Building Technology Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
IC-KVB-08-WTA-Nl-Vl.pdfmain article Published 32KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.