ITEM METADATA RECORD
Title: Cirkelvormige depressies in de Vlakte van Bocholt
Authors: Dusar, Michiel
Matthijs, Johan
Dreesen, Roland
Poesen, Jean
Issue Date: 2007
Publisher: Limburgse Koepel voor Natuurstudie
Host Document: LIKONA Jaarboek 2007 pages:20-35
Article number: 2
Abstract: In de Vlakte van Bocholt, het landelijke en rustige gebied gelegen tussen Hamont, Bree en Kinrooi, komt een onopvallend landschapselement voor dat als natuurlijk relict uniek is voor dit gebied. Een tweehonderdtal cirkelvormige depressies met een doormeter van gemiddeld 140 m en verhoogde wallen van gemiddeld 1,50 m kon dankzij de opmaak van hellingschaduwkaarten op basis van het DHM Vlaanderen in kaart gebracht worden. Veldonderzoek uitgevoerd op de Sint-Martensheide in Bree heeft aangetoond dat ze zijn ontstaan als windkuil of deflatiekom. Die ontstaan meestal in hogere duinen waar hun vorm meer langgerokken is en de morfologie snel verandert. In gebieden met een laag zandaanbod en een hoge grondwaterstand, zoals in de Vlakte van Bocholt, worden deflatiekommen gefixeerd in een vroeg stadium. Dergelijke morfologische structuren hebben een zeer laag bewaringspotentieel in de bewoonde wereld want zij worden snel vernietigd door grondverzet bij ploegen. Het voorkomen in de Vlakte van Bocholt is dus uitzonderlijk maar ook zeer kwetsbaar, door omzetting in maïsakkers of door ontgronding. Het bevestigt de waarde van het gebied rond de Abeekvallei en Stamprooierbroek als ankerplaats en de noodzaak om een aantal representatieve plaatsen tegen aantasting te beschermen.
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
DusarEtAl2007Likona2007_17_2.pdf Published 3741KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.