ITEM METADATA RECORD
Title: De Byzantijnse literatuur: koestering van het verleden
Authors: Van Deun, Peter # ×
Issue Date: 1989
Series Title: Kleio: tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur vol:18 (1989) pages:115-123
Abstract: Algemene beschouwingen over de karakteristieken van de Byzantijnse literatuur, met bijzondere aandacht voor de imitatio, de nabootsing van voorbeelden uit het verleden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Greek Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.