ITEM METADATA RECORD
Title: Financiële innovaties in een internationaal perspectief: lessen voor de Vlaamse lokale besturen
Authors: Weets, Katrien
Issue Date: 2008
Publisher: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Abstract: In dit onderzoeksrapport worden op basis van de internationale academische literatuur een aantal algemene tendensen inzake het begrotings-, boekhoud- en auditproces van lokale besturen geidentificeerd en besproken. Om dit alles te concretiseren wordt een gevalstudie zeer gedetailleerd uitgewerkt: de Nederlandse gemeenten. Enerzijds wordt daarbij nagegaan welke financiële moderniseringstrajecten zij de afgelopen twintig jaar doorlopen hebben. Anderzijds wordt de huidige financiële
organisatie van de Nederlandse gemeenten onderzocht en besproken. Op basis van deze buitenlandse ervaringen met resultaatgericht financieel management worden ten slotte negen aanbevelingen voor de modernisering van het begrotings-, boekhoud-, en auditproces in de Vlaamse lokale besturen geformuleerd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
D_2008_10106_005_KatrienWeets.pdf Published 696KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.