ITEM METADATA RECORD
Title: Het toepassingsgebied van het territorialiteitsbeginsel in het Belgisch fiscaal recht: het voorbeeld van inkomsten die worden uitgekeerd door Franse burgerlijke vastgoedvennootschappen
Authors: De Broe, Luc # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Kluwer
Series Title: Algemeen Fiscaal Tijdschrift vol:56 issue:4 pages:13-25
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.