ITEM METADATA RECORD
Title: Aansprakelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputaties, bedenkingen bij de wet van 4 mei 1999, het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het provinciedecreet van 9 december 2005
Authors: Boes, Marc
Issue Date: 2007
Publisher: die Keure
Host Document: Vigilantibus Ius Scriptum : Feestbundel voor Hugo Vandenberghe. pages:61-70
ISBN: 978-90-8661-689-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.