ITEM METADATA RECORD
Title: Vlaamse GDI: zwaktes en sterktes houden elkaar in evenwicht
Authors: Crompvoets, Joep ×
Vandenbroucke, Danny
Dessers, Ezra
Geudens, Tessa
Janssen, Katleen
Vancauwenberghe, Glenn #
Issue Date: 2008
Publisher: VBK Editorial Management BV
Series Title: Geoplatform vol:1 issue:4 pages:14-17
Abstract: In april en mei 2008 is in het kader van het SPATIALISTonderzoeksproject een (on-line) vragenlijst verstuurd aan 509 publieke organisaties die mogelijk geodata
produceren, gebruiken en/of uitwisselen in Vlaanderen (40 federaal, 109 Vlaams, 10 provinciaal, 308 gemeentelijk en 42 inter-communaal). Via deze vragenlijst is getracht een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de huidige stand van zaken van de Vlaamse GDI. Dit referentiebeeld moet helpen het doel van het project te realiseren: nagaan
wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle ontwikkeling van een Vlaamse GDI. Aan de hand van die voorwaarden zullen adviezen en beleidsopties worden geformuleerd, die de effectieve en efficiënte voorziening van geodata bevorderen, flexibiliteit toelaten en haalbaar zijn voor alle betrokkenen.
ISSN: 1872-5953
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Public Governance Institute
Division Soil and Water Management
Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Crompvoets_geoplatform.pdfmain article Published 574KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.