ITEM METADATA RECORD
Title: Authenticiteitscertificaten in het handelsverkeer
Authors: Demarsin, Bert # ×
Issue Date: Sep-2008
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht / Revue générale de droit civil pages:361-384
Abstract: In deze bijdrage wil de auteur zich voor ons tijdschrift graag buigen over de problematiek van de certificaten, die men, ofschoon zij een ruimer toepassingsgebied kennen, doorgaans met de kunsthandel in verband brengt. Vertrekkend vanuit die context geeft de auteur in de eerste plaats een passende definitie aan deze rechtsfiguur die juridisch gezien slechts weinig is beschreven. Vervolgens besteedt hij aandacht aan de precieze werking en de wezenskenmerken van het certificaat als gematerialiseerde dienstenprestatie. Aansluitend spitst hij de aandacht toe op de aansprakelijkheid van de certificaatschrijver, niet alleen ten aanzien van zijn opdrachtgever, maar evenzeer ten aanzien van verdere verkrijgers. In dat verband pleit de auteur ervoor die aansprakelijkheid voortaan als contractueel van aard te kwalificeren. Hij zoekt daarvoor steun in de leer van de kwalitatieve rechten. Aangezien de voormelde knelpunten zelden naar Belgisch recht zijn behandeld, bevat deze bijdrage een unieke rechtsvergelijkende studie.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Centre for Methodology of Law
Faculty of Law, Campus Brussels - miscellaneous
Faculty of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.